Chu trình chuyển hoá ni tơ trong aquaponics

Chu trình chuyển hoa Ni tơ trong Aquaponics

1. Chu trình chuyển hóa Ni tơ là gì?

Chu trình nitơ là một quá trình mà nitơ bị biến đổi qua lại giữa các dạng hợp chất của nó. Việc biến đổi này có thể được tiến hành bởi cả hai quá trình sinh học và phi sinh học. Quá trình quan trọng trong chu trình nitơ bao gồm: cố định nitơ, khoáng hóa, nitrat hóa, và khử nitrat.

2. Chu trình chuyển hóa Ni tơ trong tự nhiên

Trong thực vật, Nitơ là chất cần thiết cho quá trình quang hợp và phát triển. Mặc dù nitơ trong khí quyển rất phong phú, tuy nhiên hầu hết thực vật không thể sử dụng trực tiếp. Quá trình hóa học, hoặc quá trình cố định nitơ tự nhiên là cần thiết để chuyển đổi khí nitơ thành các dạng mà sinh vật có thể sử dụng được.

Chu trình chuyển hoá Ni tơ trong tự nhiên
Chu trình chuyển hoá Ni tơ trong tự nhiên

Amoniac (NH3) từ chất thải động vật hoặc từ các chất hữu cơ phân rã. Chẳng hạn như thực vật hoặc động vật chết, được phân rã bởi nấm và các nhóm vi khuẩn khác nhau. Sau đó được chuyển hóa bởi vi khuẩn nitrat hóa, những vi khuẩn này chuyển amoniac thành các hợp chất nitrit (NO2 -) và cuối cùng là các hợp chất nitrat (NO3 -)

Chu trình chuyển hoá ni tơ trong đất
Chu trình chuyển hoá ni tơ trong đất

3. Chu trình chuyển hóa Ni tơ trong Aquaponics

Quá trình nitrat hoá xảy ra trong đất cũng tương tự như ở trong nước. Đối với aquaponics, chất thải động vật là phân cá. Các vi khuẩn nitrit hóa sống trên đất cũng tự nhiên hình thành trong nước, chuyển amoniac từ chất thải của cá thành nitrat dễ hấp thụ cho cây.

Quá trình sinh học quan trọng nhất trong aquaponics là quá trình nitrat hóa. Nitơ (N) là một nguyên tố hóa học thiết yếu đối với sự sống. Nó hiện diện trong tất cả các axit amin, tạo nên tất cả các protein cần thiết cho nhiều quá trình sinh học quan trọng đối với động vật như điều tiết enzym, xây dựng cấu trúc tế bào.

Chu trình chuyển hoá Ni tơ trong Aquaponics

Nói đơn giản Chu trình chuyển hóa Ni tơ trong hệ aquaponic là quá trình biến đổi amoniac NH3 có trong phân cá (cây trồng không thể hấp thụ được) thành Nitrat NO3– (cây trồng có thể hấp thụ được), quá trình này cần sự tham gia của vi khuẩn.

4. Vai trò của vi khuẩn nitrat trong quá trình chuyển hoá Ni tơ

Vi khuẩn nitrat hóa là thành phần rất quan trọng trong hệ thống aquaponic. Hai nhóm vi khuẩn chủ yếu tham gia quá trình nitrat hóa là: Vi khuẩn oxy hóa amoniac (AOB) chuyển amoniac (NH3) thành nitrit (NO2-) Vi khuẩn oxy hoá nitrit (NOB) chuyển nitrit (NO2-) thành nitrat (NO3-) 2 loại vi khuẩn này thường là Nitrosomonas (oxy hóa amoniac) và Nitrobacter (oxy hoá nitrit)

Nói tóm lại, hệ sinh thái trong aquaponic hoàn toàn phụ thuộc vào vi khuẩn. Nếu vi khuẩn không có hoặc không hoạt động bình thường, nồng độ amonia trong nước sẽ giết chết cá. Điều quan trọng là giữ môi trường cho vi khuẩn phát triển lành mạnh để giữ mức amoniac gần bằng không.

Quá trình Nitrat hoá trong hệ aquaponics
Quá trình Nitrat hoá trong hệ aquaponics

Video: Chu trình chuyển hoá dinh dưỡng trong hệ trồng rau kết hợp nuôi cá.
 

5/5 - (3 bình chọn)