Rau sạch Aqua là website chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm trồng rau sạch. 

Qua quá trình học hỏi, nghiên cứu nhận thấy phương pháp trồng rau Aquaponic được xem là giải pháp phù hợp nhất cho nhà phố ở nước ta. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ để Việt Nam có một cuộc sống xanh sạch đẹp hơn nhé!